Процедурата по възстановяване на данъка върху доходите пред холандските данъчни служби само допреди няколко години беше по-проста и бърза, беше достатъчно да разполагаш с документи от работодател. Но през последните години Belastingdienst въведе няколко промени, които позволяват по-прецизен анализ на всяко подадено заявление. За съжаление, последствието от тези промени е необходимостта да разполагаш с допълнителни документи, както и, в голяма част от случаите, по-дълъг срок за чакане на изплащане на дължимите суми на данъкоплатеца.

Получаваме много запитвания относно възстановяването на данък в Холандия, главно от лица, които познават предишната процедура по възстановяване, затова решихме да отговорим на най-важните от тях.

През цялата година съм работил само в Холандия. Имам ли някакви задължения пред българската данъчна служба?

Да. Когато постоянният Ви адрес продължава да е в България или там е центърът на житейските Ви интереси (примерно в България са най-близките членове на семейството Ви, притежавате недвижимост там или сте теглили кредити в България), е необходимо да декларирате холандските си доходи пред българската данъчна служба, но те не се облагат като получените в България доходи. Това произтича от спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане между България и Холандия. 

Как се получава ЕС/ЕИП удостоверение и за какво е необходимо то?

ЕС/ЕИП удостоверението е удостоверение за доходите, получени през дадената данъчна година. То се издава от българската данъчна служба. Тъй като службата се нуждае от информация относно доходите в България и в чужбина, за да получите удостоверението е необходимо документ за доход от България.

От 2015 г. холандската служба (Belastingdienst) изисква да се прилага въпросното удостоверение, тъй като въз основа на информацията за доходите, получени в други страни, може да провери дали данъкоплатецът може да кандидатства за възстановяване на данък като холандско местно лице, а следователно – дали могат да се прилагат данъчни облекчения при отчитане в Холандия.

Заслужава ли си възстановяването на данък в Холандия?

Категорично да. При сезонна работа най-често можете да получите обратно голяма част от сумата на надплатения данък, а ако необлагаемият праг не е надвишен, даже целия внесен данък.

Но дори, ако не Ви се полага възстановяване на данък, е добре да се отчетете, тъй като голяма част от хората, които работят в Холандия, са задължени да декларират своите доходи там (без значение от размера им или от продължителността на заетостта). Затова отчитането в Холандия е не само възможност за получаване на допълнителни средства, но и избягване на евентуални наказания, които могат да Ви бъдат наложени от данъчните при неспазване на сроковете за подаване на декларация.

Каква е продължителността на процедурата по възстановяване на данъка? Защо се налага да чакам толкова дълго?

За съжаление, на този въпрос няма еднозначен отговор – от 2015 г., когато влезе в сила допълнителната проверка на доходите, получени извън Холандия, извършвана от Belastingdienst, процедурата значително се удължи. На базата на случите, които обслужваме за нашите клиенти, можем да преценим, че най-често това отнема около 3-6 месеца. Но трябва да се има предвид, че Belastingdienst разглежда всеки случай индивидуално и никога не дава точен срок за разглеждане на заявлението. Единствената официална информация от страна на службата е максималният срок за разглеждане на даден случай, който е 3 години. Но ние знаем от опит, че изчакването може да продължи толкова дълго само в единични, комплицирани случаи или ако междувременно са се появили неточности (например, ако информацията, която работодателят е изпратил на службата се различава от информацията, която е вписал в данъчния картон на служителя).

Какво означава потвърждаване на сметка в холандска данъчна служба?

Belastingdienst води база на своите данъчно задължени лица, в която се съдържа и информация относно банковата сметка, по която може да върне дължимите суми на данъчно задълженото лице. За службата е много важно дали сметката, с която разполага, е коректна и актуална. Затова беше въведена допълнителна процедура, при която службата изисква да се представи, а след това да се потвърди допълнително банкова сметка. За всички дейности е определен максимален срок, в който службата  предвижда получаване на изискваната информация от данъчно задълженото лице. Когато службата не регистрира получените данни в определения срок, тяхната достоверност се поставя под въпрос и процедурата по верификацията им се стартира отново.

Прилаганата от службата мярка освен, че е доста сложна, има за цел да гарантира сигурността на парите на данъкоплатците. Преминаването през цялата процедура е необходимо за изплащането на средства от страна на службата (дори при вече издадено решение)   

Не разполагам с документи от работодател – какво трябва да направя?

За данъчно отчитане в Холандия и нужна информация за точните суми на доходите, платените вноски и авансовите плащания за данък върху доходите. Тази информация се съдържа в годишната справка от работодателя (Jarograf) или във фишовете за заплата (salaris). Ако работодателят не е издал такива документи или те са изгубени, можете да се свържете с него, за да ги издаде повторно. Наясно сме обаче, че контактът с работодателя може да е затруднен, затова в рамките на услугата, която предоставяме, предлагаме и безплатно получаване на необходимите за отчитането документи.

Работих в Холандия през 2015 г. и не съм декларирал това пред данъчните. Трябва ли да го направя?

В Холандия можете да декларирате доходи до 5 години назад. Данъчните години след този период се считат за такива с изтекла давност. Но преди изтичането на 5-годишния период Belastingdienst  има право във всеки един момент да покани данъчно задълженото лице да се отчете и да наложи наказания за неспазване на определените срокове. Това произтича от задължението за подаване на данъчна декларация в Холандия. Затова, дори заетостта да е била през 2015 г., Ви препоръчваме във възможно най-кратки срокове да декларирате тези доходи пред данъчните, въпреки, че срокът за това е изтекъл. Когато данъчно задълженото лице само се яви в службата,  а не чака изрична покана, служителите гледат на закъснението по-благосклонно и така можете да избегнете високи финансови наказания.

Ако сте работили в Холандия в периода 2015-2019 и все още не сте подали данъчна декларация пред холандската данъчна служба, Ви препоръчваме да се свържете с нашите консултанти. След като се запознаем с Вашия случай, ще сме в състояние да Ви предоставим подробна информация относно най-благоприятния начин за отчитане.

ПОПЪЛНИ ФОРМУЛЯРА button