Ние притежаваме холандски номер BECON, което означава, че сме регистрирани официално като данъчен консултант. Чрез този номер агентът, който се занимава с данъчното отчитане, може да предоставя на данъчния орган информация от името на своите клиенти, като например данъчни декларации или рекламации. Благодарение на това посредникът съумява да изпълнява своята дейност изключително ефективно.

BECON е показател за качеството и надеждността на данъчния консултант. Притежаваме също така и PKI сертификати. Инфраструктурата на публичния ключ PKIoverheid позволява надеждна цифрова комуникация с холандските данъчни органи. PKIoverheid е сигурна, висококачествена инфраструктура, базирана на цифрови сертификати.

Фирмата ни премина успешно одитите, проведени от чуждестранната данъчна служба. Ние сме в постоянен контакт с нашия отговорник в Belastingdienst , поради което разполагаме с най-актуалната информация за въведени и предстоящи данъчни промени за страната, а нашите заявления и декларации биват ефективно обслужвани.

ПОПЪЛНИ ФОРМУЛЯРА button

Освен това нашата фирма е една от малкото, които използват платен комерсиален софтуер, отговарящ на официалните стандартите. Повечето фирми ползват безплатна online програма, която се предоставя за ползване от частни лица от Службата! За съжаление, някои фирми, в желанието си да спестят средства, подават декларациите Ви точно чрез тази програма, което е недопустимо.

Разполагайки с комерсиалния софтуер, ние можем да подадем онлайн всеки данъчен формуляр, без да е необходимо да заявяваме хартиен комплект документи от данъчната служба, което значително съкращава процедурата, ако например през дадената данъчна година сте се регистрирали или отписали от община в Холандия.

Повечето фирми се занимават само с подаване на декларации, като не ги интересува какво се случва след изпращането. Ние се заемаме със случая от самото начало до края. Какво означава това? Помагаме в окомплектоването на документите, които са необходими за подаването  на декларация, в получаването на годишна данъчна карта jaaropgave от работодателя, удостоверение за доходите по целия свят от българската данъчна служба, а след изпращането на декларацията следим статуса на отчитането, регистрираме адрес за кореспонденция, обаждаме се в службата и ако това е необходимо, изпращаме рекламации.

Отчитайки се с нас през следващите години, клиентът  се ползва с дългосрочно обслужване, а службата получава от нас информация, която съкращава продължителността на процедурата през следващите данъчни години. В службата вече фигурират съответните адрес, номер на сметка и регистриран пълномощник, което спестява около 8 седмици.


В обобщение бихме искали да подчертаем, че използваме само легалните и приемливи разпоредби на данъчното законодателство, осигуряваме комплексно обслужване, започвайки от подготовката на документите, а поверените случаи на нашите клиенти третираме сериозно и приоритетно.

ПОПЪЛНИ ФОРМУЛЯРА button