Уважаеми клиенти,

Във връзка с няколко случая, в които различни териториални дирекции на НАП отказват да издадат удостоверение за местно лице на наши клиенти, с мотив, че същите имат непогасени данъчни задължения, отправихме официално запитване до Изпълнителния директор на НАП с въпрос: „Основание ли е наличието на непогасени данъчни задължения за издаване на отказ за издаване на удостоверение за местно лице за данъчни цели?“.

В края на месец декември 2020г. получихме официален отговор, съгласно който в критериите за определяне на конкретно физическо лице като „местно лице“ за целите на данъчното облагане в България (изброени в чл.4 от ЗДДФЛ), няма изрично изискване същото към момента на извършване на проверката да няма непогасени задължения към бюджета.

Следователно наличието на непогасени публични задължения към бюджета не е сред основанията за отказ за издаване на удостоверение за местно лице.

ПОПЪЛНИ ФОРМУЛЯРА button