СЕМЕЙНИ НАДБАВКИ  В ГЕРМАНИЯ

Знаеш ли, че освен надвнесения данък, можеш да получиш и други обезщетения?

СЕМЕЙНИ НАДБАВКИ

ОТ ГЕРМАНИЯ

Знаеш ли, че освен надвнесения данък, можеш да получиш и други обезщетения?

button

ПОЛУЧИ ОБРАТНО ПАРИТЕ СИ

Попълни формуляра, а ние ще ти се обадим и ще се погрижим за всички формалности.

или
>> Оставете номера си - ще ви се обадим

lock Администратор на Вашите лични данни е „ЕВРО-ТАКС.БГ” ЕООД, ЕИК 205547032, със седалище и адрес на управление в гр. 1202 София, бул. „Мария Луиза” 102, Автогара ‘Сердика - ОФИС № 113-116, с който можете да се свържете на адрес: [email protected] Вашите данни се обработват с цел предоставяне на отговор на съобщение, изпратено чрез контактния формуляр, предприемане на определени стъпки по Ваше искане преди сключването на договор или изпращане на маркетингово съдържание. Имате право на достъп, коригиране, изтриване на данните, ограничаване на обработването, подаване на възражение, оттегляне на даденото съгласие по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласие преди оттеглянето му. Също така имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Повече информация относно обработването на Вашите лични данни можете да намерите линк (линк към пълната клауза).

Ние предлагаме и редица други услуги, включително помощ за получаване на детските надбавки Kindergeld от Германия, които могат да достигнат до 204 за едно дете и до 235 евро за четвърто дете месечно.

Тъй като България е част от Европейския съюз, можеш да кандидатстваш за редица надбавки, които се предлагат в държавата, в която работиш или си работил.


Работил си в Германия и имаш деца?

Можеш да кандидатстваш за допълнителни средства за отглеждането и образованието на децата си - Kindergeld.

Просто попълния формуляра по-горе, като избереш Германия Kindergeld, дай ни данните си за контакт или се обади, а ние ще ти помогнем да получиш детските надбавки Kindergeld.

Можеш да кандидатстваш за Kindergeld 6 месеца назад.

Имаш въпроси или притеснения? Свържи се с нас!

ПОПЪЛНИ ФОРМУЛЯРА button

САМО В НЯКОЛКО СТЪПКИ

1

first_step

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

1

arrow

2

second_step

НИЕ ЩЕ ТИ СЕ ОБАДИМ

2

arrow

3

third_step

НИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ВСИЧКИ ФОРМАЛНОСТИ

3

arrow

4

fourth_step

ТИ ЩЕ ПОЛУЧИШ ПАРИТЕ СИ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

1. Кой може да кандидатства за Kindergeld

Детските надбавки се отпускат от Familienkasse. Те се отпускат не само за децата в Германия, но и за тези, които живеят в България, докато навършат 25 години, ако все още ходят на учлище или се обучават. Можеш да получиш детски надбавки за осиновени деца и за децата на партньора си, ако те са част от домакинството ти.

Можете да получите обезщетение за Kindergeld без възрастова граница за деца с увреждания, дори ако те не учат (условие - увреждането трябва да е настъпило преди 25-годишна възраст).

Кандидатът трябва да има неограничена данъчна отговорност. Дори и да няма регистрация, че живее с детето, лице, което работи в Германия, може да кандидатства за получаване на Kindergeld - службата разглежда подобни случаи индивидуално.

Кандидатът може да бъде лице, което има действаща регистрация за пребиваване в Германия, развива бизнес (Gewerbe) или работи легално като нает работник за повече от половин година като наето лице, при който осигуровките са изплащани в Германия* и е подал данъчна декларация в германската данъчна служба (Finanzamt).

*Лица, които са работили в Германия, чиито осигуровки са били изплащани в  България, също имат възможност да кандидатстват за Kindergeld, но Familienkasse има правото да реши, че тази надбавка не се дължи. В такива ситуации различните Familienkasse издават различни решения.

Ако си получавал обезщетения в  България, Finanzamt ще ги приспадне от сумата на Kindergeld. Ако не си получавал обезщетения в България, ще имаш нужда от доказателство за липса на обезщетения от  България.

2. Каква е сумата на Kindergeld?

2019
Първо дете 204
Второ дете 204
Трето дете 210
KВсяко следващо дете 235

Kindergeld се изплаща за всеки документиран месец работа в Германия, като се брои от първия месец на работа, като 1 ден е достатъчен за предоставяне на обезщетението. 

3. Кои документи се изискват от Familienkasse?

За да канидидатстваш за  Kindergled, трябва да подадеш следните документи до Familienkasse:

За лице, което работи в немска фирма:

 1. Копие на Lohnsteuerbescheinigung или Abrechnung за всеки работен месечен период в Германия.

 2. Попълнен и подпечатан документ от работодателя "Bescheinigung des Arbeitgebers" (копие-предоставен е шаблон с набор от формуляри)  

 3. Копие на Свидетелство за брак от ЕС (ако не е от ЕС стандарт - преовд на немски); в случай на развод да се добави съдебно решение заедно с официален превод от заклет преводач.

 4. Копие на Акт за раждане от ЕС (ако не е от ЕС - превод на немски). За деца B, C, D, E, F - копия на актове за раждане придружени с официален превод.

 5. В случай на деца, навършили пълнолетие (18-25 години):

  – Копие на уверение за обученив в училище или колеж, когато детето е над 18 години - за предпочитане на бланка на Familienkasse (с попълнено училище/колеж) или, ако е необходимо, на бланка на училището, преведено на немски.

  – Документ за завършен първи етап на образование и работа на бланка на Familienkasse - кандидатът попълва документа и трябва да се подпише заедно с детето; Предоставя се и следната информация: получена образователна степен или кога ще бъде получена (академично ниво, наименование на професията - в случай на професионално образование) + кога е работило детето (всички периоди), имена и адреси на работодателя, брой часове на седмица, вид заетост. 

 6. Сертификати Е401 (от община)  за обща адресна регистрация за цялото семейство за предпочитане кандидат с деца - на бланка на Familienkasse. 

 7. Сертификат E411 (Регионален/Общински център за социална политикa)

 8. Копие на потвърждението за регистрация на пребиваване или документ за постоянно пребиваване в Германия.

 9. Копие на договор за наем в Германия, като наемател или под-наемател, потвърждаващ, че клиентът е участвал в поддържането на този апартамент.

 10. Копие на документ за осигуряване в Германия (в най-добрия случай копие на Sozialversicherungsausweis или копие на здравна карта). 

 11. Точна информация за служебната заетост на настойни (Или настойникът е бил безработен и е получавал обезщетение)

 12. Подписани формуляри от комплекта.

 13. В случай на осиновяване - копие на решението на съда за прехвърляне на настойничеството и акт за раждане с официален превод.

За командировани работници:

 1. Копие на Lohnsteuerbescheinigung.

 2. Копие на Bescheinigung des Arbeitgebers за всеки период на работа, подписан, попълнен и завладян от работодателя (шаблон е включен в набора от формуляри) и Abrechnungi за всеки месец работа.

 3. Копие на сертификата за осигуряване от работодателя - EU копие A1

 4. Копие на трудовия договор за условията на командироване (за предпочитане на немски).

 5. Копие на документ за адресна регистрация в Германия.

 6. Копие на Свидетелство за брак от ЕС (ако не е от ЕС, трябва да бъде преведено на немски); в случай на развод - да се добави съдебно решение заедно с официален превод.

 7. Копие на Акт за раждане от ЕС (ако не е от ЕС - да се преведе на немски). За деца B, C, D, E, F - всички актове за раждане, придружени с официален превод, копия.

 8. В случай на деца навършили пълнолетие (18-25 години):

  – Копие на уверение за обученив в училище или колеж, когато детето е над 18 години - за предпочитане на бланка на Familienkasse (с попълнено училище/колеж) или, ако е необходимо, на бланка на училището, преведено на немски.

  – Документ за завършен първи етап на образование и работа на бланка на Familienkasse - кандидатът попълва документа и трябва да се подпише с детето. Предоставя се и следната информация: получена образователна степен или кога ще бъде получена (академично ниво, наименование на професията - в случай на професионално образование) + кога е работило детето (всички периоди), имена и адреси на работодателя, брой часове на седмица, вид заетост.

 9. Сертификати E401 за съвместна регистрация на цялото семейство, за предпочитане кандидати с деца ( от общинска служба) на бланка на Familienkasse. 

 10. Сертификат E411 (Регионален/Общински център за социална политикa)

 11. Копие на договор за наем в Германия, като наемател или под-наемател, потвърждаващ, че клиентът е участвал в поддържането на този апартамент.

 12. Копие на документ за осигуряване в Германия (в най-добрия случай копие на Sozialversicherungsausweis или копие на здравна карта). 

 13. Точна информация за служебната заетост на настойника. (Или настойникът е бил безработен и е получавал обезщетение?)

 14. Подписани формуляри от комплекта.

 15. В случай, че и двамата настойници са работили в чужбина, а децата са били оставени на грижите напр. на баба - необходима е информация кой е бил настойникът по време на отсъствието на родителите.

 16. В случай на осиновяване - копие на решението на съда за прехвърляне на настойничеството и акт за раждане с официален превод.

В случай, че лицата развиват бизнес дейност „Gewerbe”:

 1. Копия на регистрацията „Gewerbe” (и ако има прекратяване на регистрацията).

 2. Копия на решенията на данъчните служби за уреждане на Gewerbe.

 3. Копие на отчета за приходите и разходите.

 4. Копие на Lohnsteuerbescheinigung, ако докато е развивало бизнес дейност, лицето е било наето и от работодател по обичайния начин. 

 5. Копие на Bescheinigung des Arbeitgebers попълнено, подписано и подпечатано от работодателя (шаблонът е снабден с набор от документи)  и Abrechnung за всеки работен месец, също ако сте били наети от работодателя на трудов договор. 

 6. Копие на потвърждение за адресна регистрация в Германия.

 7. Копие от договор за наем е Германия като наемател или под-наемател, с който се потвърждава, че лицето е участвало в поддържането на апартамента.

 8. Копие на документ за осигуряване в Германия (в най-добрия случай копие на Sozialversicherungsausweis или копие на здравна карта).

 9. Копие на Свидетелство за брак от ЕС (ако не е от ЕС, трябва да бъде преведено на немски); в случай на развод - да се добави съдебно решение заедно с официален превод.

 10. Копие на Акт за раждане от ЕС (ако не е от ЕС - превод на немски). За деца B, C, D, E, F - копия на актове за раждане придружени с официален превод.

 11. В случай на деца навършили пълнолетие (18-25 години):

  – Копие на уверение за обученив в училище или колеж, когато детето е над 18 години - за предпочитане на бланка на Familienkasse (с попълнено училище/колеж) или, ако е необходимо, на бланка на училището, преведено на немски.

  – Документ за завършен първи етап на образование и работа на бланка на Familienkasse - кандидатът попълва документа и трябва да го подпише заедно с детето.. Предоставя се и следната информация: получена образователна степен или кога ще бъде получена (академично ниво, наименование на професията - в случай на професионално образование) + кога е работило детето (всички периоди), имена и адреси на работодателя, брой часове на седмица, вид заетост.

 12. Сертификати Е401 за адресна регистрация за цялото семейство за предпочитане кандидат с деца ( от общинска служба) на бланка на Familienkasse. 

 13. Сертификат E411 (Регионален/Общински център за социална политикa)

 14. Точна информация за служебната заетост на настойника. (Или настойникът е бил безработен и е получавал обезщетение?)

 15. Подписани формуляри от комплекта.

 16. В случай на осиновяване - копие на решението на съда за прехвърляне на настойничеството и акт за раждане с официален превод.

4. Кои документи се изискват от регионалния център за социална политика ? 

Регионалния център за социална политика може да изиска следните документи:

 1. Копие от личната карта на настойника с уверение "съответствие с оригинала".

 2. Документи, потвърждаващи професионалната ситуация на настойник в България.

 3. Потвърждение на това, че настойникът живее с децата. 

 4. Копие на акта за раждане на детето (оригинал) 

 5. Свидетелство за брак (оригинал) или документ, потвърждаващ друго гражданско състояние.

Много от споменатите документи могат да бъдат получени в службите от съпругата/партньорката и, ако клиентът е все още в Германия, кандидатстването за обезщетенията е възможно и удобно.

5. Каква информация е необходима, за да се кандидатства за Kindergeld?

За да кандидатствате за Kindergeld, моля внимателно отговорете на всички въпроси от формуляра.

6. Защо Familienkasse се свързва с регионалния център за социална политика?

Ние винаги кандидатстваме за обезщетенията към Familienkasse. Тази германска служба изисква от регионалния център за социална политика да потвърди обстоятелствата за лицето, което кандидатства за обезщетение, преди да вземе решение. Pегионалния център за социална политика събира документи, които по-късно изпраща на Familienkasse и по този начин валидира правото на обезщетение.

7. Колко време се чака за получаване на обезщетение?

Времето за изчакване зависи от няколко фактора - колко добре са окомплектовани документите, качеството на комуникация между Familienkasse и регионалния център за социална политика, и колко бързо клиентите отговарят на запитвания от страна на тези служби. 

8. Внимание! Важна информация.

След отпускане на обезщетението, Familienkasse трябва да бъдат информирани за евентуални промени в житейските обстоятелства, тъй като е възможно вече да нямаме право на Kindergeld. Необходимо е да информираме Familienkasse за това, за да не се наложи в бъдеще връщането на надплатени суми.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИТЕ

Можеш да отпечаташ, попълниш и подпишеш документите, след което да ни ги изпратиш.

ДАНЪЧЕН КАЛКУЛАТОР

Можете да кандидатствате за възстановяване на данъци na стойност

650,50

Това е около 2 890,00 BGN

Според обменния курс на деня 24XI2016 FXMoney

* Изчисленията са приблизителни. Ще ти изпратим точната сума след попълването на формуляра.