СЕМЕЙНИ НАДБАВКИ ОТ ГЕРМАНИЯ

Знаеш ли, че освен надвнесения данък, можеш да получиш и други обезщетения?

СЕМЕЙНИ НАДБАВКИ

ОТ ГЕРМАНИЯ

Знаеш ли, че освен надвнесения данък, можеш да получиш и други обезщетения?

button

ПОЛУЧИ ОБРАТНО ПАРИТЕ СИ

Попълни формуляра, а ние ще ти се обадим и ще се погрижим за всички формалности.

или
>> Оставете номера си - ще ви се обадим

Ние предлагаме и редица други услуги, включително помощ за получаване на детските надбавки Kindergeld от Германия, които могат да достигнат до 184 за едно дете и до 215 евро за четвърто дете месечно.

Тъй като Полша е част от Европейския съюз, можеш да кандидатстваш за редица надбавки, които се предлагат в държавата, в която работиш или си работил.

Работил си в Германия и имаш деца?

Можеш да кандидатстваш за допълнителни средства за отглеждането и образованието на децата си - Kindergeld.

Просто попълния формуляра по-горе, като избереш Германия, дай ни данните си за контакт или се обади, а ние ще ти помогнем да получиш детските надбавки Kindergeld.

Можеш да кандидатстваш за Kindergeld 4 години назад.

Важни промени за отпускането на Kindergeld!

От 01.01.2018 детските надбавки от Германия ще се отпускат само за последните 6 месеца. Прочети повече в тази статия.

Имаш въпроси или притеснения? Свържи се с нас!

ПОПЪЛНИ ФОРМУЛЯРА button

САМО В НЯКОЛКО СТЪПКИ

1

first_step

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

1

arrow

2

second_step

НИЕ ЩЕ ТИ СЕ ОБАДИМ

2

arrow

3

third_step

НИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ВСИЧКИ ФОРМАЛНОСТИ

3

arrow

4

fourth_step

ТИ ЩЕ ПОЛУЧИШ ПАРИТЕ СИ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

1. Кой може да кандидатства за Kindergeld

Детските надбавки се отпускат от Familienkasse. Те се отпускат не само за децата в Германия, но и за тези, които живеят в Полша, докато навършат 25 години, ако все още ходят на учлище или се обучават. Можеш да получиш детски надбавки за осиновени деца и за децата на партньора си, ако те са част от домакинството ти.

Кандидатът трябва да има неограничена данъчна отговорност. Дори и да няма регистрация, че живее с детето, лице, което работи в Германия, може да кандидатства за получаване на Kindergeld - службата разглежда подобни случаи индивидуално.

Кандидатът може да бъде лице, което има действаща регистрация за пребиваване в Германия, развива бизнес (Gewerbe) или работи легално като нает работник (както и на т.нар. "полски договор"), при който осигуровките са изплащани в Германия* и е подал данъчна декларация в германската данъчна служба (Finanzamt).

*Лица, които са работили в Германия, чиито осигуровки са били изплащани в Полша, също имат възможност да кандидатстват за Kindergeld, но Familienkasse има правото да реши, че тази надбавка не се дължи. В такива ситуации различните Familienkasse издават различни решения.

Добавки за командировани служители: *** До април 2010 основният критерий за получаването на Kindergeld в Германия беше плащането на социални осигуровки. От май 2010 е достатъчно кандидатът да плаща данъци. Ето разпределението:

 • Заявлението на служител, който има неограничена данъчна отговорност, ще се разглежда спрямо закона за данъка върху доходите,

 • Заявлението на служител, който има ограничена данъчна отговорност, ще се разглежда спрямо закона за федералните надбавки (шансът за получаване на Kindergeld в този случай е много малък).

Ако си получавал обезщетения в Полша, Finanzamt ще ги приспадне от сумата на Kindergeld. Ако не си получавал обезщетения в Полша, ще имаш нужда от доказателство за липса на обезщетения от Полша.

2. Каква е сумата на Kindergeld?

2015 2016
Първо дете 188 190
Второ дете 188 190
Трето дете 194 196
KВсяко следващо дете 219 221

Kindergeld се изплаща за всеки работен месец в Германия, като се започва от първия пълен работен месец. Данъчната служба може да изплати добавките за максимум 6 месеца наведнъж.

3. Кои документи се изискват от Familienkasse?

За да канидидатстваш за Kinderbijslag, трябва да подадеш следните документи към SVB:

За лице, което работи в Германия, командировано от Полша:

 1. Копие на Lohnsteuerbescheinigung или Abrechnung за всеки работен период в Германия.

 2. Ако кандидатстваш за Kindergeld за настоящия период: документ "Bescheinigung des Arbeitgebers", попълнен от работодателя и всички Abrechnung, които си получил до момента на подаване на заявлението за KG.

 3. Копие на Свидетелство за брак от ЕС (ако не е от ЕС - преовд на немски); в случай на развод да се добави съдебно решение заедно с официален превод.

 4. Копие на Акт за раждане от ЕС (ако не е от ЕС - превод на немски). За деца B, C, D, E, F - копия на актове за раждане придружени с официален превод.

 5. В случай на деца, навършили пълнолетие (18-25 години):

  – Копие на уверение за обученив в училище или колеж, когато детето е над 18 години - за предпочитане на бланка на Familienkasse (с попълнено училище/колеж) или, ако е необходимо, на бланка на училището, преведено на немски.

  – Документ за завършен първи етап на образование и работа на бланка на Familienkasse - кандидатът попълва документа и го подписва заедно с детето; подписът на кандидата се полага отляво, а пълнолетното дете се подписва в дясно. Предоставя се и следната информация: получена образователна степен или кога ще бъде получена (академично ниво, наименование на професията - в случай на професионално образование) + кога е работило детето (всички периоди), имена и адреси на работодателя, брой часове на седмица, вид заетост.

 6. Сертификати за семейно положение; за предпочитане за семейства с деца обща адресна регистрация за цялото семейство (от градската управа) на бланка на Familienkasse. Условието за получаване на KG, наред с още редица други, е кандидатът да бъде регистриран заедно с децата! Ако регистрацията ви се различава от тази на децата ви, все пак можете да се опитате да кандидатствате за KG за лица, които работят в Германия, които не са регистирирани заедно с децата си, когато кандидат е работещото лице.

 7. Копие на лична карта (и двете страни) или паспорт (страницата със снимката) на кандидата и децата.

 8. Копие на документ удостоверяващ, че не се получават обезщетения в други страни от ЕС (вкл. Полша - социални служби) или потвърждение за периода, в който са получавани обезщетения и сумата, на която възлизат. Удостоверението трябва да бъде издадено както на кандидата, така и на настойника. То трябва да съответства на работния период в Германия и, ако е получавано обезщетение, трябва да е посочена месечната сума за всяко дете. Този документ трябва да бъде преведен на немски.

 9. Копие на потвърждението за регистрация на пребиваване или документ за постоянно пребиваване в Германия (ако нямате такова - точен адрес на пребиваване в Германия).

 10. Копие на договор за наем в Германия, като наемател или под-наемател, потвърждаващ, че клиентът е участвал в поддържането на този апартамент.

 11. Копие на документ за осигуряване в Германия (в най-добрия случай копие на Sozialversicherungsausweis или копие на здравна карта).

 12. Точна информация за служебната заетост на настойника и копия на документите, с които тя се удостоверява:

  – Ако настойникът е бил безработен и е получавал обезщетение - копие на документ от агенцията по заетостта с информация за сумата на обезщетението и периода, в който е било получавано.

  – Ако настойникът е бил безработен и не е получавал обезщетение, а осигуровките са били плащани в Полша, настойникът има нужда от копие на решението за неполучаване на обезщетение в Полша от социалните служби - много важен документ.

  – Ако настойникът е бил застрахован в KRUS - необходимо е да се предостави тази информация.

  – Ако настойникът е получавал пенсия - нужни са датите на получаване на обезщетения и от коя институция (наименование).

  – Ако настойникът е бил в майчинство/обучавал се е/неплатено удължено майчинство/болнични - информация от коя институция са получавани пари и за какъв период.

  – Ако настойникът все още се обучава или напр. получава социална стипендия - тази информация също е важна.

 13. Подписани формуляри от комплекта.

 14. В случай, че и двамата настойници са работили в чужбина, а децата са били оставени на грижите напр. на баба - съдебно решение, даващо попечителство върху детето или нотариално заверен документ, потвърждаващ че грижите за децата са поверени на друг човек (за предпочитане със същия адрес). Ако не притежавате подобен документ, бихте могли да помолите третото лице да подпише декларация, че за даден период от време той/тя е имал правата да се грижи за децата (придружена с превод) - тогава ще имате нужда от сертификат от социалните служби, че това лице не е получавало детски надбавки в Полша. В този случай лицето също ще трябва да подпише заявлението и да приложи съответните документи.

 15. В случай на осиновяване - копие на решението на съда за прехвърляне на настойничеството и акт за раждане с официален превод.

 16. Копие на декларация за доходите в ЕС/ЕИП.

За командировани работници:

 1. Копие на Lohnsteuerbescheinigung.

 2. Копие на Bescheinigung des Arbeitgebers за всеки период на заетост, попълнено, подписано и подпечатано от работодателя и актуален Abrechnung от последния работен месец преди попълването на заявлението.

 3. Копие на сертификата за осигуряване от работодателя - EU копие A1

 4. Копие на трудовия договор за условията на командироване (за предпочитане на немски).

 5. Копие на декларация за доходите в ЕС/ЕИП.

 6. Копие на документ за адресна регистрация в Германия - задължително.

 7. Копие на Свидетелство за брак от ЕС (ако не е от ЕС, трябва да бъде преведено на немски); в случай на развод - да се добави съдебно решение заедно с официален превод.

 8. Копие на Акт за раждане от ЕС (ако не е от ЕС - да се преведе на немски). За деца B, C, D, E, F - всички актове за раждане, придружени с официален превод, копия.

 9. В случай на деца навършили пълнолетие (18-25 години):

  – Копие на уверение за обученив в училище или колеж, когато детето е над 18 години - за предпочитане на бланка на Familienkasse (с попълнено училище/колеж) или, ако е необходимо, на бланка на училището, преведено на немски.

  – Документ за завършен първи етап на образование и работа на бланка на Familienkasse - кандидатът попълва документа и го подписва заедно с детето; подписът на кандидата се полага отляво, а пълнолетното дете се подписва в дясно. Предоставя се и следната информация: получена образователна степен или кога ще бъде получена (академично ниво, наименование на професията - в случай на професионално образование) + кога е работило детето (всички периоди), имена и адреси на работодателя, брой часове на седмица, вид заетост.

 10. Сертификати за семейно положение; за предпочитане за семейства с деца обща адресна регистрация за цялото семейство (от градската управа) на бланка на Familienkasse. Условието за получаване на KG, наред с още редица други, е кандидатът да бъде регистриран заедно с децата! Ако регистрацията ви се различава от тази на децата ви, все пак можете да се опитате да кандидатствате за KG за лица, които работят в Германия, които не са регистирирани заедно с децата си, когато кандидат е работещото лице.

 11. Копие на лична карта (и двете страни) или паспорт (страницата със снимката) на кандидата и децата.

 12. Копие на документ удостоверяващ, че не се получават обезщетения в други страни от ЕС (вкл. Полша - социални служби) или потвърждение за периода, в който са получавани обезщетения и сумата, на която възлизат. Удостоверението трябва да бъде издадено както на кандидата, така и на настойника. То трябва да съответства на работния период в Германия и, ако е получавано обезщетение, трябва да е посочена месечната сума за всяко дете. Този документ трябва да бъде преведен на немски.

 13. Копие на договор за наем в Германия, като наемател или под-наемател, потвърждаващ, че клиентът е участвал в поддържането на този апартамент.

 14. Копие на документ за осигуряване в Германия (в най-добрия случай копие на Sozialversicherungsausweis или копие на здравна карта).

 15. Точна информация за служебната заетост на настойника и копия на документите, с които тя се удостоверява:

  – Ако настойникът е бил безработен и е получавал обезщетение - копие на документ от агенцията по заетостта с информация за сумата на обезщетението и периода, в който е било получавано.

  – Ако настойникът е бил безработен и не е получавал обезщетение, а осигуровките са били плащани в Полша, настойникът има нужда от копие на решението за неполучаване на обезщетение в Полша от социалните служби - много важен документ.

  – Ако настойникът е бил застрахован в KRUS - необходимо е да се предостави тази информация.

  – Ако настойникът е получавал пенсия - нужни са датите на получаване на обезщетения и от коя институция (наименование).

  – Ако настойникът е бил в майчинство/обучавал се е/неплатено удължено майчинство/болнични - информация от коя институция са получавани пари и за какъв период.

  – Ако настойникът все още се обучава и напр. получава социална стипендия - тази информация също е важна.

 16. Подписани формуляри от комплекта.

 17. В случай, че и двамата настойници са работили в чужбина, а децата са били оставени на грижите напр. на баба - съдебно решение, даващо попечителство върху детето или нотариално заверен документ, потвърждаващ че грижите за децата са поверени на друг човек (за предпочитане със същия адрес). Ако не притежавате подобен документ, бихте могли да помолите третото лице да подпише декларация, че за даден период от време той/тя е имал правата да се грижи за децата (придружена с превод) - тогава ще имате нужда от сертификат от социалните служби, че това лице не е получавало детски надбавки в Полша. В този случай лицето също ще трябва да подпише заявлението и да приложи съответните документи.

 18. В случай на осиновяване - копие на решението на съда за прехвърляне на настойничеството и акт за раждане с официален превод.

В случай, че лицата развиват бизнес дейност „Gewerbe”:

 1. Копия на регистрацията „Gewerbe” (и ако има прекратяване на регистрацията).

 2. Копия на решенията на данъчните служби за уреждане на Gewerbe.

 3. Копие на отчета за приходите и разходите.

 4. Копие на Lohnsteuerbescheinigung, ако докато е развивало бизнес дейност, лицето е било наето и от работодател по обичайния начин.

 5. Копие на Bescheinigung des Arbeitgebers попълнено, подписано и подпечатано от работодателя (пълен комплект документи) и Abrechnung за последния работен месец преди попълването на заявлението, ако лицето е било наето от работодател по обичайния начин.

 6. Копие на данъчна декларация от ЕС/ЕИП.

 7. Копие на потвърждение за адресна регистрация в Германия - задължително.

 8. Копие от договор за наем е Германия като наемател или под-наемател, с който се потвърждава, че лицето е участвало в поддържането на апартамента.

 9. Копие на документ за осигуряване в Германия (в най-добрия случай копие на Sozialversicherungsausweis или копие на здравна карта).

 10. Копие на Свидетелство за брак от ЕС (ако не е от ЕС, трябва да бъде преведено на немски); в случай на развод - да се добави съдебно решение заедно с официален превод.

 11. Копие на Акт за раждане от ЕС (ако не е от ЕС - превод на немски). За деца B, C, D, E, F - копия на актове за раждане придружени с официален превод.

 12. В случай на деца навършили пълнолетие (18-25 години):

  – Копие на уверение за обученив в училище или колеж, когато детето е над 18 години - за предпочитане на бланка на Familienkasse (с попълнено училище/колеж) или, ако е необходимо, на бланка на училището, преведено на немски.

  – Документ за завършен първи етап на образование и работа на бланка на Familienkasse - кандидатът попълва документа и го подписва заедно с детето; подписът на кандидата се полага отляво, а пълнолетното дете се подписва в дясно. Предоставя се и следната информация: получена образователна степен или кога ще бъде получена (академично ниво, наименование на професията - в случай на професионално образование) + кога е работило детето (всички периоди), имена и адреси на работодателя, брой часове на седмица, вид заетост.

 13. Сертификати за семейно положение; за предпочитане за семейства с деца обща адресна регистрация за цялото семейство (от градската управа) на бланка на Familienkasse. Условието за получаване на KG, наред с още редица други, е кандидатът да бъде регистриран заедно с децата! Ако регистрацията ви се различава от тази на децата ви, все пак можете да се опитате да кандидатствате за KG за лица, които работят в Германия, които не са регистирирани заедно с децата си, когато кандидат е работещото лице.

 14. Копие на лична карта (и двете страни) или паспорт (страницата със снимката) на кандидата и децата.

 15. Копие на документ удостоверяващ, че не се получават обезщетения в други страни от ЕС (вкл. Полша - социални служби) или потвърждение за периода, в който са получавани обезщетения и сумата, на която възлизат. Удостоверението трябва да бъде издадено както на кандидата, така и на настойника. То трябва да съответства на работния период в Германия и, ако е получавано обезщетение, трябва да е посочена месечната сума за всяко дете. Този документ трябва да бъде преведен на немски.

 16. Точна информация за служебната заетост на настойника и копия на документите, с които тя се удостоверява:

  – Ако настойникът е бил безработен и е получавал обезщетение - копие на документ от агенцията по заетостта с информация за сумата на обезщетението и периода, в който е било получавано.

  – Ако настойникът е бил безработен и не е получавал обезщетение, а осигуровките са били плащани в Полша, настойникът има нужда от копие на решението за неполучаване на обезщетение в Полша от социалните служби - много важен документ.

  – Ако настойникът е бил застрахован в KRUS - необходимо е да се предостави тази информация.

  – Ако настойникът е получавал пенсия - нужни са датите на получаване на обезщетения и от коя институция (наименование).

  – Ако настойникът е бил в майчинство/обучавал се е/неплатено удължено майчинство/болнични - информация от коя институция са получавани пари и за какъв период.

  – Ако настойникът все още се обучава и напр. получава социална стипендия - тази информация също е важна.

 17. Копие на решение за липса на основания за изплащане на обезщетение в Полша, когато вноските за социално осигуряване са плащани в Полша, но клиентът не е получавал обезщетението в Полша. Ако не притежавате такъв документ, Familienkasse ще отхвърли молбата ви за Kindergeld. Ако искате да получите документа, ще трябва да кандидатствате за детски надбавки в Полша, които да ви бъдат отказани с получаването на писмена информация, че те не ви се полагат.

 18. Подписани формуляри от комплекта.

 19. В случай, че и двамата настойници са работили в чужбина, а децата са били оставени на грижите напр. на баба - съдебно решение, даващо попечителство върху детето или нотариално заверен документ, потвърждаващ че грижите за децата са поверени на друг човек (за предпочитане със същия адрес). Ако не притежавате подобен документ, бихте могли да помолите третото лице да подпише декларация, че за даден период от време той/тя е имал правата да се грижи за децата (придружена с превод) - тогава ще имате нужда от сертификат от социалните служби, че това лице не е получавало детски надбавки в Полша. В този случай лицето също ще трябва да подпише заявлението и да приложи съответните документи.

 20. В случай на осиновяване - копие на решението на съда за прехвърляне на настойничеството и акт за раждане с официален превод.

4.Кои документи се изискват от регионалния център за социална политика ROPS (Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej)?

ROPS може да изиска следните документи:

 1. Копие от личната карта на настойника с уверение "съответствие с оригинала".

 2. Документи, потвърждаващи професионалната ситуация на настойник в Полша.

 3. Потвърждение на това, че настойникът живее с децата.

 4. Копие на акта за раждане на детето (оригинал)

 5. Свидетелство за брак (оригинал) или документ, потвърждаващ друго гражданско състояние.

Много от споменатите документи могат да бъдат получени в службите от съпругата/партньорката и, ако клиентът е все още в Нидерландия, кандидатстването за обезщетенията е възможно и удобно.

5. Каква информация е необходима, за да се кандидатства за Kindergeld?

За да кандидатствате за Kindergeld, моля внимателно отговорете на всички въпроси от формуляра.

6. Защо Familienkasse се свързва с ROPS?

Ние винаги кандидатстваме за обезщетенията към Familienkasse. Тази германска служба изисква от ROPS да потвърди обстоятелствата за лицето, което кандидатства за обезщетение, преди да вземе решение. ROPS събира документи, които по-късно изпраща на Familienkasse и по този начин валидира правото на обезщетение.

7. Колко време се чака за получаване на обезщетение?

Времето за изчакване зависи от няколко фактора - колко добре са окомплектовани документите, качеството на комуникация между Familienkasse и ROPS, и колко бързо клиентите отговарят на запитвания от страна на тези служби. Възможно е в момента времето за изчакване да е доста дълго и да се отрази на полските граждани, заради големия брой кандидатури, които се подават към Familienkasse Bautzen.

8. Внимание! Важна информация.

След отпускане на обезщетението, Familienkasse трябва да бъдат информирани за евентуални промени в житейските обстоятелства, тъй като е възможно вече да нямаме право на Kindergeld. Необходимо е да информираме Familienkasse за това, за да не се наложи в бъдеще връщането на надплатени суми.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИТЕ

Можеш да отпечаташ, попълниш и подпишеш документите, след което да ни ги изпратиш.

ДАНЪЧЕН КАЛКУЛАТОР

Можете да кандидатствате за възстановяване на данъци na стойност

650,50

Това е около 2 890,00 BGN

Според обменния курс на деня 24XI2016 FXMoney

* Изчисленията са приблизителни. Ще ти изпратим точната сума след попълването на формуляра.