Декларация за поверителност на Euro-Tax.bg


Въведение


За да адаптираме услугите и функционалността на уебсайта си към очакванията на клиентите, използваме технологии, които събират и обработват лични данни. Използваме събраната информация, за да анализираме трафика в уебсайта и да персонализираме показваните реклами и съдържание. Вашите данни са необходими, за да предоставят нашите услуги на най-високо ниво и тяхното развитие, затова се грижим за тяхната безопасност. Искаме да сте напълно наясно с нашите дейности въз основа на предоставената от Вас информация, затова Ви препоръчваме да прочетете нашата Декларация за поверителност.

Най-важната информация:

Администратор на личните ви данни е Euro-Tax.pl Zwrot Podatku S.A. със седалище: ул. Сикорскиего 2-8, 53-659 Вроцлав, регистриран от Окръжния съд за Вроцлав Fabryczna, VI Търговско отделение на Националния съдебен регистър, под KRS номер 0000480703, НИП: 1080009959, с основен капитал от 100,000.00 Зл. Вашите данни се управляват и обработват в съответствие с Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на тези данни, както и отмяната на Директива 95/46 / ЕО (наричано по-долу "RODO") въз основа на Вашето съгласие.

За по-добро приемане в по-нататъшните разпоредби на политиката за поверителност терминът "Администратор" е заменен с термина "Ние", "Потребител: -" Вие ".

Какво знаем за вас?

Вашите лични данни, в съответствие с RODO, са цялата информация, която идентифицира физическо лице. Данните ви се събират и обработват само на подходящо правно основание и обхватът им зависи от вида на предоставяната услуга.

Личните данни, които използваме, са преди всичко: име, фамилия, телефонен номер, имейл адрес, IP адрес, който получаваме от Вас в резултат на вашето доброволно съгласие. Чрез сътрудничество ние обработваме и данните на нашите клиенти, необходими за извършване на процедурата за данъчно уреждане и / или получаване на семейни надбавки за работа в чужбина. Получената информация може да бъде прехвърлена на съдействащи страни, ако е необходимо да се предостави услугата.

бисквитки

Сайтът използва информация, запазена чрез "бисквитки" и подобни технологии (напр. Локално съхранение) за статистически цели и профилиране на маркетинговото съдържание съобразно индивидуалните нужди на потребителите. Те могат да бъдат използвани и от организации, които си сътрудничат с нас, т.е. рекламодатели, изследователски компании и доставчици на мултимедийни приложения. Бисквитките не съдържат информация за данните за контакт на потребителя.

Трети страни (външни доставчици), включително Google, могат да показват реклами за нашите услуги на уебсайтове, които споделят рекламното си пространство. Доставчиците използват "бисквитки" за показване на реклами на базата на предварително посетени уеб сайтове.

Възможно е да се блокира събирането на информация чрез блокиране (деактивиране) на "бисквитките" в потребителските компютърни настройки. Това решение обаче не се препоръчва, тъй като може да се отрази негативно върху верността и / или качеството на някои уеб сайтове.

Подробности за информацията, събрана чрез "бисквитките", и тяхното използване можете да намерите тук.

Вие сте в безопасност с нас!

Знаем колко важен е вашият личен живот, затова се ангажираме да се грижим за данните, които предоставяте. Когато ги дадете на нас, ние ставаме отговорни за тях. Вашите данни са защитени от нас чрез техническа и организационна сигурност.

В интерес на личната ви информация и сигурността на данните ви:
- събираме вашите лични данни само с ваше знание,
- не споделяме лични данни с трети страни,
- ние ви предоставяме поглед върху данните, които разполагаме и ги редактираме,
- спираме събирането и обработката на данните Ви веднага след като сте оттеглили съгласието си за обработката им,
- ние се задължаваме строго да спазваме разпоредбите относно защитата на личните данни, т.е. Законът за защита на личните данни с дата от 29 август 1997 г. (Dz.U.02.101.926) и Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. (RODO) .

Всичко зависи от вас

Благодарим ви, че можем да развием услугите си и да подобрим услугите, които предоставяме. Оценяваме, че искате да сте в контакт с нас и да ни предоставите данните си, затова искаме да се чувствате в безопасност и да сте напълно наясно, че вашето съгласие е доброволно.

Всеки, който ни е предоставил личните си данни, има право да поиска прекратяване на обработката и отказ от получаването на търговска информация в бъдеще чрез електронна поща, иницииране на телефонни обаждания или използването на други методи за директна комуникация за маркетингови цели, предлагане на реклама или проучване на пазара.

Имате възможност да получите достъп до информацията, която имаме за вас по всяко време. Имате право да коригирате, прехвърляте, изтривате или ограничавате обработката и да възразявате срещу по-нататъшна обработка на данните. Ако имате някакви съмнения относно зачитането на вашите права, вие също имате възможност да подадете жалба до надзорния орган - UODO. Тези права се прилагат и ако данните се обработват правилно от администратора.

За да получите достъп до информацията, която сте направили, да я промените или да поискате нейното премахване, Ви препоръчваме да се свържете директно с нас - данните за връзка могат да бъдат намерени тук. Ще направим всичко възможно да гарантираме, че заявлението ви ще бъде взето под внимание без неоправдано забавяне.

Подробна информация за събирането и обработката на лични данни от нас и тяхната сигурност може да бъде намерена в нашите правила. За повече информация можете да се свържете с администратора на информационната сигурност на [email protected]