ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Работил си във Великобритания и сега не си наясно дали можеш лесно и бързо да си възстановиш надвнесените данъци? Това е правилното място за теб.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК

ОТ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Работил си във Великобритания и сега не си наясно дали можеш лесно и бързо да си възстановиш надвнесените данъци? Това е правилното място за теб.

button

ПОЛУЧИ ОБРАТНО ПАРИТЕ СИ

Попълни формуляра, а ние ще ти се обадим и ще се погрижим за всички формалности.

или
>> Оставете номера си - ще ви се обадим

lock Администратор на Вашите лични данни е „ЕВРО-ТАКС.БГ” ЕООД, ЕИК 205547032, със седалище и адрес на управление в гр. 1202 София, бул. „Мария Луиза” 102, Автогара ‘Сердика - ОФИС № 113-116, с който можете да се свържете на адрес: [email protected] Вашите данни се обработват с цел предоставяне на отговор на съобщение, изпратено чрез контактния формуляр, предприемане на определени стъпки по Ваше искане преди сключването на договор или изпращане на маркетингово съдържание. Имате право на достъп, коригиране, изтриване на данните, ограничаване на обработването, подаване на възражение, оттегляне на даденото съгласие по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласие преди оттеглянето му. Също така имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Повече информация относно обработването на Вашите лични данни можете да намерите линк (линк към пълната клауза).

Възстановяването на данъците от Великобритания е лесно. Средната възстановена сума е от порядъка на 640 евро, която може да получиш дори да си работил там за кратко.

Освен това, уреждането на данъчните задължения с британската данъчна служба, не пречи на уреждането им в България.

Ако си работил във Великобритания можеш да получиш обратно надплатения данък (до 100%). Възстановеният данък от Великобритания може да възлезе на няколкостотин евро, така че си струва да се опиташ да си получиш парите си обратно.

За да кандидатстваш за възстановяване на данъка, ще имаш нужда от документ P45 или P60, който се получава от работодателя (или, ако не разполагаш с тях - фиш за заплата).

Искаш да си възстановиш надплатения данък от Великобритания?

Лесно е. Дори не е нужно да излизаш от дома си!

Попълни формуляра по-горе и ние ще ти се обадим, ще ти помогнем с всички формалности и ще се погрижим да получиш максималната сума!

За услугата ни ще платиш, след като получиш обратно надвнесения данък. Това е една от причините ние да сме заинтересовани от успеха на твоя случай.

Наш консултант ще се свърже с теб в рамките на 48 часа след подаване на формуляра. Той/тя ще отговори на въпросите ти относно връщането на удържани данъци от Великобритания. Можеш да разбереш повече, като се обадиш и на информационната ни линия: +359 2 423 59 59.

Нямаш необходимите документи?

Това не е проблем - ние ще ги набавим вместо теб!

Имаш въпроси или притеснения? Свържи се с нас!

ПОПЪЛНИ ФОРМУЛЯРА -> button

САМО В НЯКОЛКО СТЪПКИ

1

first_step

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

1

arrow

2

second_step

НИЕ ЩЕ ТИ СЕ ОБАДИМ

2

arrow

3

third_step

НИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ВСИЧКИ ФОРМАЛНОСТИ

3

arrow

4

fourth_step

ТИ ЩЕ ПОЛУЧИШ ПАРИТЕ СИ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

1. Кога мога да кандидатствам за възстановяване на данъка?

Можеш да кандидатстваш за възстановяване на надплатен данък в края на всяка данъчна година (5 април) или след като приключи работният ти ангажимент, ако не започнеш друга работа до края на данъчната година.

2. Мога ли да получа 100% възстановяване на данъка?

Ако приходите ти не надвишават данъчния праг, целият платен данък трябва да бъде възстановен. Ако доходите ти надвишават данъчния праг, можеш да използваш нашия калкулатор, за да изчислиш сумата, която може да ти бъде възстановена.

3. Трябва ли да чакам до края на данъчната година, за да ми бъде възстановен данъка, когато кандидатствам за това по време на данъчната година?

Не. Можеш да кандидатстваш през цялата година. Цялата процедура обиковено отнема от 3 до 6 месеца от деня на доставяне на всички документи в нашия офис. В някои случаи може да продължи и по-дълго, особено ако служителят не е имал Национален осигурителен номер, документи P45, P60 или изпратените документи са непълни или неточни, или ако работодателят не е подал информацията към данъчната служба.

4. За колко години назад мога да подавам заявка за възстановяване на данък? Има ли глоби за забавяне?

Можеш да кандидатстваш за възстановяване на надплатен данък до 5 години назад. Тъй като в повечето случаи хората не са длъжни да подават данъчни декларации, няма глоби за късно подаване.

5. Имам ли нужда от Национален осигурителен номер, за да подам заявление за възстановяване на данък?

Ако нямаш такъв номер, можеш да подадеш заявление за възстановяване на данък, но не винаги можеш да го получиш.

6. Работя на основание на CIS карта в строителството. Мога ли да кандидатствам за възстановяване на данък?

Да, разбира се. Ако си регистриран в програмата CIS, плащаш много висок данък (20%). Можеш да кандидатстваш за приспадане на разходи, направени във връзка с работата ти, напр. счетоводни услуги, командировки, телефон, инструменти, работно облекло.

7. Каква е разликата между P60 и P45?

Р60 е списък с прихода и данъка в края на данъчната година (получава се от работодателя през април всяка данъчна година. Р45 е общаващ документ, който се получава при напускане на работа.

8. Мога ли да кандидатствам за възстановяване на данъка от едно работно място, ако съм имал и друга работа на непълно работно време?

Не. Трябва да декларираш всички свои приходи, дори и да работиш на непълно работно време. Всички приходи трябва да бъдат декларирани пред британските данъчни служби.

9. Мога ли да кандидатствам за възстановяване на данъка само за една година?

Не, при подаване на декларация се прави отчет за целия данъчен период (до 5 години назад).

10. Не съм получил P45 от предишната си работа? Мога ли въпреки това да кандидатствам за възстановяване на данък?

Да, ние можем да подадем заявление към данъчната служба без Р45. В този случай са достатъчни фишовете за заплата.

11. След като ми бъде възстановен надплатения данък, как ще получа парите си?

Възстановения данък се прехвърля по посочената от ВАС банкова сметка в BGN (ЛЕВА). Това е най-лесният начин да получите сумата от възстановения данък от чужбина. Таксите по превода са според банковите условия на Вашата банка.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИТЕ

Предпочиташ ли да отпечаташ, попълниш и изпратиш формулярите за възстановяване на данъка от Великобритания до нас, сам? Ще приспаднем 5% от нашата стандартна комисионна.

ФОРМУЛЯР

PDF ФАЙЛ, 5.7MB

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всяко лице, което е било законно наето на работа във Великобритания (работодателят е плащал данъците), може да кандидатства за възстановяване на надвнесения данък.

Можеш да кандидатстваш за възстановяване на надплатения данък до 5 години назад (от данъчна година 2015/2016). За да уредиш данъците си във Великобритания, ще получиш от нас комплект документи и инструкции за попълването им. Документите, с които ти трябва да разполагаш, са Р45 или Р60. Ако не разполагаш с тях, ще имаме нужда от фиша за последната ти заплата, т.е. информация за заплащането и удържания данък.

Можеш да подаваш документи за възстановяване на данъци във Великобритания през цялата година. Когато кандидатстваш чрез нашата компания, си гарантираш максимално връщане на надплатения данък върху доходите. Средното време за изчакване при нас е между 4 и 6 месеца (ако имаш документ Р45 или Р60). Ако имаш фишове за заплата, процедурата може да отнеме малко повече време и в по-голяма степен зависи от работодателя.

Документ CIS

Документ CIS и SELF ASSESSMENT се подават до 31 октомври, а крайният срок за електронно уреждане е 31 януари. Ако не го направиш навреме, службите налагат глоба в размер над 1 000 британски лири! Побързай и уреди данъчните си документи навреме!

Подаването на документи при CIS е задължително!

Ангажираност в програмата CIS означава, че ръководиш свой собствен бизнес като подизпълнител в строителната индустрия във Великобритания. При приключване на данъчната година (британската данъчна година свършва на 5 април) трябва задължително да подадеш декларация в британската данъчна служба. Ако не го направиш, службата начислява глоба в размер до 1 000 британски лири. Към глобата се прибавят лихви за всяка година (в някои случаи и за всеки ден просрочие) докато не се плати цялата дължима сума. Не рискувай - попълни формуляра по-горе и ние ще подадем документите към британската данъчна служба. Ако работиш по програмата CIS, трябва ежемесечно да получаваш фактура или извлечение от твоя платец. Ако в момента си регистриран в CIS, можеш да кандидатстваш за възстановяване на данъци. Освен това, като самоосигуряващо се, също трябва да подадеш данъчна декларация.

До 31 октомври трябва да платиш данъка си за предходната година. В този случай ние ще ти помогнем.

Работил ли си на кораб под британски флаг? Моряците могат да си възстановят до 100% от надплатения данък!

За моряци се считат тези, които са работили на кораб (а също и келнерите в ресторанта на кораб). Не са моряци лицата, които работят на стационарни обекти в морето (напр. сондажни платформи). Моряк, който не е плавал в британски води по време на данъчната година и не е имал престой в британски пристанища, може да има право на 100% възстановяване на надплатения данък.

За да си възстановиш данъка, ще имаш нужда от:

  • копие от моряшката книжка,

  • документи от работодателя (P60 или P45).

ДАНЪЧЕН КАЛКУЛАТОР

Можете да кандидатствате за възстановяване на данъци na стойност

650,50

Това е около 2 890,00 BGN

Според обменния курс на деня 24XI2016 FXMoney

* Изчисленията са приблизителни. Ще ти изпратим точната сума след попълването на формуляра.