ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ОТ ГЕРМАНИЯ

Работил си в Германия и сега не си наясно дали можеш лесно и бързо да си възстановиш надвнесените данъци? Това е правилното място за теб.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК

ОТ ГЕРМАНИЯ

Работил си в Германия и сега не си наясно дали можеш лесно и бързо да си възстановиш надвнесените данъци? Това е правилното място за теб.

button

ПОЛУЧИ ОБРАТНО ПАРИТЕ СИ

Попълни формуляра, а ние ще ти се обадим и ще се погрижим за всички формалности.

или
>> Оставете номера си - ще ви се обадим

lock Администратор на Вашите лични данни е „ЕВРО-ТАКС.БГ” ЕООД, ЕИК 205547032, със седалище и адрес на управление в гр. 1202 София, бул. „Мария Луиза” 102, Автогара ‘Сердика - ОФИС № 113-116, с който можете да се свържете на адрес: [email protected] Вашите данни се обработват с цел предоставяне на отговор на съобщение, изпратено чрез контактния формуляр, предприемане на определени стъпки по Ваше искане преди сключването на договор или изпращане на маркетингово съдържание. Имате право на достъп, коригиране, изтриване на данните, ограничаване на обработването, подаване на възражение, оттегляне на даденото съгласие по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласие преди оттеглянето му. Също така имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Повече информация относно обработването на Вашите лични данни можете да намерите линк (линк към пълната клауза).

Можеш да си възстановиш надплатеният данък от Германия по много лесен начин. Средната възстановена сума е от порядъка на 783 евро, която може да получиш дори да си работил в Германия за кратко.

Освен това, уреждането на данъчните задължения с германската данъчна служба, не пречи на уреждането им в България.

Ако си работил в Германия, можеш да получиш обратно надплатения данък. Възстановеният данък от Германия може да възлезе на няколкостотин евро, така че си струва да се опиташ да си получиш парите обратно.

За да кандидатстваш за възстановяване на данъка от Германия, ще имаш нужда от данъчния документ Lohnsteuerbescheinigung който се получава от работодателя, както и от Удостоверение EU/EWR (Удостоверение, издавано за ЕС/ЕИП).

Искаш да си възстановиш надплатения данък от Германия?

Лесно е. Дори не е нужно да излизаш от дома си!

Попълни формуляра по-горе и ние ще ти се обадим, ще ти помогнем с всички формалности и ще се погрижим да получиш максималната сума!

За услугата ни ще платиш, след като получиш обратно надплатения данък. Това е една от причините ние да сме заинтересовани от успеха на твоя случай.

Наш консултант ще се свърже с теб в рамките на 48 часа след подаване на формуляра. Той/тя ще отговори на въпросите ти относно връщането на удържаните данъци от Германия. Можеш да разбереш повече, като се обадиш и на информационната ни линия: +359 2 423 59 59.

Нямаш необходимите документи?

Това не е проблем - ние ще ги набавим вместо теб!

НИЕ СМЕ КВАЛИФИЦИРАНИ КАТО STEUERBERATER!

Ето защо можеш да си сигурен, че твоят случай е в най-добрите ръце. Нашите квалифицирани служители ще ти осигурят по-кратко време за изчакване на решението за възстановяване на данъка и повече контрол. Ще можеш да получиш максималната сума във възможно най-кратък срок.

Имаш въпроси или притеснения? Свържи се с нас!

ПОПЪЛНИ ФОРМУЛЯРА button

САМО В НЯКОЛКО СТЪПКИ

1

first_step

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

1

arrow

2

second_step

НИЕ ЩЕ ТИ СЕ ОБАДИМ

2

arrow

3

third_step

НИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ВСИЧКИ ФОРМАЛНОСТИ

3

arrow

4

fourth_step

ТИ ЩЕ ПОЛУЧИШ ПАРИТЕ СИ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

1. Всеки служител ли има право да му бъдат възстановени данъци?

Всеки, който е работил законно в Германия и чийто работодател е надплатил данъци, има право да му бъдат възстановени данъци.

2. Кой трябва да подаде документи за уреждане на данъците в Германия?

Подаването на документи за уреждане на данъците в германска данъчна служба е задължително, ако:

  • си получил покана за плащане. Това представлява писмо, в което е посочен крайният срок за плащане на данъка и данъчната година, за която се изисква декларация. Службата може да поиска плащане, ако имаш регистрация в Германия или си плащал данък в предходни години. В случай, че декларацията не бъде подадена в срок, службата може да наложи глоба от 150 евро. Опасността от подобна санкция автоматично отпада в момента на подаване на декларация в службата.

  • имаш приход, върху който не е платен данък (напр. пенсионна осигуровка или наем) - ако сумата надвишава 410 евро на месец. В случай, че получаваш германска пенсия, ще бъде необходимо да посочиш датата на започване и доказателство за получаването й.

  • не си работил, но си получавал обезщетения (напр. за болест, безработица/Arbeitslosengeld I, обезщетение Elterngeld, майчински) - ако обезщетенията надвишават 410 евро на месец. Това правило не се отнася за Arbeitslosengeld II.

  • и двамата съпрузи са били наети на работа в Германия - единият от тях има трети данъчен клас, а другият - пети данъчен клас. Подобна комбинация на данъчни класове означава, че винаги трябва да подадат документи за уреждане на данъците. Това важи и за случаите, в които единият от съпрузите има трети данъчен клас, а другият е живял извън Германия.

  • работодателят ти е използвал по-висока данъчна ставка за пътуване между дома и работното място или за детски надбавки.

  • получил си доходи от повече от едно работно място, т.е. имал си повече от един работодател.

  • доходът ти в Германия през дадената година е по-висок от 10 700 евро (или 20 200 евро при съвместно уреждане на данъка от съпрузи) и не отговаряш на определени условия за застрахователни премии.

  • несамостоятелните ти доходи в Германия надвишават 8 632 евро (17 264 евро за неработещи партньори) и за тези доходи не е удържан данък.

  • в дадена година съпрузите са се развели или единият е починал.

  • развиваш бизнес в Германия - Gewerbe.

3. Какъв е размерът на възстановения данък?

Размерът зависи от размера на надвнесения в данъчната служба данък, от доходите от Германия и други държави (вкл. България). Средният размер на възстановения данък е 800 евро. Максималният размер, който можеш да си върнеш, се изчислява като се прибавят Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag и Kirchensteuer (всички те се посочват в данъчния документ Lohnsteuerbescheinung).

4. Какво трябва да се направи, за да се възстановят данъците?

Трябва да подадеш документи в правилната служба в Германия и да получиш Einkommensteuerbescheid (решение за данък върху дохода). Решението включва информация за сумата, която ще бъде възстановена. Парите се превеждат по банковата сметка на служителя (данъкоплатеца).

5. Кои са необходимите документи?

За уреждане на данъчните задъжения е необходим германския данъчен документ Lohnsteuerbescheinung. Уреждането може да стане и на базата на Lohn und gehalt Abrechnung, ако това е последният период на плащане и включва крайната дата (Austrittsdatum). И двата документа се издават на служителя от работодателя.

Ако не разполагаш с необходимите документи, ние ще се опитаме да ги получим вместо теб, за да си възстановиш данъка.

Българите трябва да получат от данъчната служба сертификат за ЕС / ЕИП, издаден по документи на ЕС. Той Ви информира за размера или липсата на доходи, реализирани в България през дадена данъчна година.

Необходимо е да се попълнят и германските данъчни формуляри. Документи, потвърждаващи разходите, свързани с работата в Германия, също могат да бъдат от полза (договор за наем, битови сметки, билети за пътуване от/до работа, пътувания до България). Документи от работодателя относно променящо се работно място, брой отработени часове и др. могат да са от полза за увеличаване на възстановената сума.

6. Колко трябва да чакаш за възстановяването на данъка?

Времето за изчакване от изпращането на документите до получаването на парите е приблизително 3 месеца. Това зависи най-вече от чуждестранната данъчна служба - няма законно регламентиран срок, в който службата трябва да се произнесе.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИТЕ

Предпочиташ ли да отпечаташ, попълниш и изпратиш формулярите за възстановяване на данъка от Германия до нас, сам?

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всяко лице, което е било законно наето на работа в Германия (работодателят е плащал данъците), може да кандидатства за възстановяване на надвнесения данък. Възстановяването на надвнесените данъци от Германия става средно след 3 месеца след подаване на заявлението към германаската служба. Можеш да кандидатстваш за възстановяване на данъци за последните четири години.

За уреждане на данъците от Германия ще получиш от нас набор документи и инструкции за попълването им. Ще имаш нужда и от документи от рода на Lohnsteuerbescheinigung или Abrechnung, както и сертификати на ЕС / ЕИП, потвърждаващи размера на доходите, получени в България.

Дори да не разполагаш с необходимите документи, пак можеш да получиш обратно парите си - ние ще изискаме документите от работодателя ти от твое име.

ДАНЪЧЕН КАЛКУЛАТОР

Можете да кандидатствате за възстановяване на данъци na стойност

650,50

Това е около 2 890,00 BGN

Според обменния курс на деня 24XI2016 FXMoney

* Изчисленията са приблизителни. Ще ти изпратим точната сума след попълването на формуляра.