ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК ОТ ХОЛАНДИЯ

Работил си в Холандия и сега не си наясно дали можеш лесно и безпроблемно да си възстановиш надплатени данъци? Това е правилното място за теб.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК

ОТ ХОЛАНДИЯ

Работил си в Нидерландия и сега не си наясно дали можеш лесно и безроблемно да си възстановиш надвнесените данъци? Това е правилното място за теб.

button

ПОЛУЧИ ОБРАТНО ПАРИТЕ СИ

Попълни формуляра, а ние ще ти се обадим и ще се погрижим за всички формалности.

или
>> Оставете номера си - ще ви се обадим

lock Администратор на Вашите лични данни е „ЕВРО-ТАКС.БГ” ЕООД, ЕИК 205547032, със седалище и адрес на управление в гр. 1202 София, бул. „Мария Луиза” 102, Автогара ‘Сердика - ОФИС № 113-116, с който можете да се свържете на адрес: [email protected] Вашите данни се обработват с цел предоставяне на отговор на съобщение, изпратено чрез контактния формуляр, предприемане на определени стъпки по Ваше искане преди сключването на договор или изпращане на маркетингово съдържание. Имате право на достъп, коригиране, изтриване на данните, ограничаване на обработването, подаване на възражение, оттегляне на даденото съгласие по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването, извършено въз основа на съгласие преди оттеглянето му. Също така имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни. Повече информация относно обработването на Вашите лични данни можете да намерите линк (линк към пълната клауза).

Възстановяването на данъците от Холандия е лесно. Средната възстановена сума е от порядъка на 756 евро, която може да получиш дори да си работил там за кратко.

Ако си работил или работиш в Холандия, можеш да получиш обратно надплатения данък. Възстановеният данък от Холандия може да достигне няколкостотин евро, затова си струва да се опита и да се предприемат някои действия.

За да кандидатстваш за възстановяване на данък от Холандия, ще имаш нужда от документа Jaaropgaaf или последния си Salaris. Освен това, ще имаш нужда от сертификат ЕС/ЕИП, който удостоверява доходите ти в България.

Искаш да си възстановиш надплатения данък от Холандия?

Лесно е. Дори не е нужно да излизаш от дома си!

Попълни формуляра по-горе и ние ще ти се обадим, ще ти помогнем с всички формалности и ще се погрижим да получиш максималната сума!

За услугата ни ще платиш, след като получиш обратно надплатения данък. Това е една от причините ние да сме заинтересовани от успеха на твоят случай.

Наш консултант ще се свърже с теб в рамките на 48 часа и ще отговори на въпросите ти относно връщането на удържани данъци от Холандия. Можеш да разбереш повече, като се обадиш и на информационната ни линия: 2 423 59 59.

Нямаш необходимите документи?

Това не е проблем - ние ще ги набавим вместо теб!

Имаш въпроси или притеснения? Свържи се с нас!

ПОПЪЛНИ ФОРМУЛЯРА button

САМО В НЯКОЛКО СТЪПКИ

1

first_step

ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ

1

arrow

2

second_step

НИЕ ЩЕ ТИ СЕ ОБАДИМ

2

arrow

3

third_step

НИЕ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИМ ЗА ВСИЧКИ ФОРМАЛНОСТИ

3

arrow

4

fourth_step

ТИ ЩЕ ПОЛУЧИШ ПАРИТЕ СИ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

1. Как мога да кандидатствам за връщане на надплатени данъци от Холандия?

Просто попълни формуляра тук и наш консултант ще се свърже с теб, за да ти предостави цялата необходима информация. Основанието за стартиране на процедура за възстановяване на данъци от Холандия е подаден оригинал или копие на холандската данъчна карта Jaaropgaaf или последния документ за изплатена заплата - Salaris.

В края на данъчната година или след края на договора за работа всички холандски работодатели са длъжни да предоставят на служителя документ, с който се удостоверява какви данъци са били платени. Тези документи са основанието за възстановяване и официално потвърждение за платените данъци.

2. Нямам данъчна карта - какво мога да направя?

Липсата на необходимата документация не означава, че не можеш да си възстановиш надплатените данъци от Холандия. Можеш да се свържеш с твоя работодател и да получиш дубликат от документите си. Въпреки това, най-добре е да информираш работодателя си, докато работиш в Холандия, че ще имаш нужда от данъчната карта. Освен това, можеш да пишеш на работодателя си (на холандски, немски или английски език) с молба да издаде дубликат (добре е в писмото да укажеш периода, в който си работил). Ако желаеш, ние ще се свържем с твоя работодател и ще помолим за документите от твое име. Ако искаш да направим това, моля изпрати ни точните име, адрес и други данни за контакт на компанията, за която си работил. Ние предоставяме тази услуга безплатно!

3. След като ми бъде възстановен надплатения данък, как ще получа парите си?

Има два начина за прехвърляне на парите от възстановен данък:

 • По сметка в BGN (ЛЕВА). Това е най-добрият начин да получиш сумата от възстановен данък от чужбина. Таксите по превода са в зависимост от плана на банковата ти сметка.

 • Чрез пощенски превод (само в лева). Това решение не е достатъчно добро, тъй като превежданата сума се намалява с размера на пощенската такса. Колкото по-голяма сума се превежда, толкова по-голяма е таксата.

4. Кой има право да кандидатства и кой има право за надбавака при хора, живеещи разделени ?

Надбавката за хора, живеещи разделенисе отнася и за двамата фискални партньори, единият от които работи в Холандия, а другият живее в България.

Надбавка за хора, живеещи разделени, може да бъде заявена пред холанските служби, само ако доходът на човека, който работи в Холандия, надхвърля 10 000 евро, а платените данъци възлизат на поне 800 евро.

Детски надбавки се отпускат на родителя, който е спечелил по-малко през определена данъчна година, при условие, че и двамата родители не са спечелили по-малко от 4 621 евро (българският доход се конвертира по средния курс на еврото за съответната данъчна година).

5. Какви са ползите от надбавката за хора, живеещи разделени ?

Ползата от този вид данъчно уреждане е увеличаването на възстановения данък, като се предостави на съпруга/та (фискален партньор) с по-нисък доход част от данъка платен от съпруга/та (фискалния партньор) с по-висок доход, като същевременно се запазят правата за получаване на други данъчни облекчения, напр. облекчения за разходи по отглеждане на деца.

6. От какви документи имам нужда, за да получа надбавка за хора, живеещи разделени ?

За надбавка за хора, живеещи разделени трябва да притежавате следните документи:

 • Брачно свидетелство, валидно в ЕС/Декларация за съгласие за взаимно уреждане от двете страни, ако фискалният партньор не е съпруг/а,

 • Официален превод на холандски/английски/немски на потвърждение за обща регистрация (получена от административния район); изисква се и за фискални партньори без брак за потвърждение на поне шестмесечен период на обща адресна регистрация,

 • Копие и на двете страни на личните карти на двамата фискални партньори,

 • SOFI/BSN номерата на двамата фискални партньори,

 • PIT за потвърждение на дохода на партньора, който е останал в България,

 • Документите Jarograaf/Salaris, които потвърждават дохода на партньора, който работи в Холандия,

 • Формулярите, свалени от нашия уебсайт; по един за всеки от фискалните партньори,

 • ЕС/ЕИП сертификат, потвърждаващ доходите в България.

Ако човекът, който е останал в България няма SOFI/BSN номер:

 • Подписано заявление за издаване на такъв номер - за изтегляне,

 • Цветно копие на личната карта (и двете страни) на лицето, което кандидатства за номера.

7. Кой може да бъде мой фискален партньор?

Твоят съпруг/а е винаги твой фискален партньор. Ако двамата съжителствате, твоят партньор/ка ще бъде признат от холандските служби като твой фискален партньор, ако:

 • Имате деца,

 • Ако сте съсобственици на апартамента/къщата, в която живеете,

 • Ако сте съсобственици на пенсионен фонд.

Твой роднина не може да бъде твой фискален партньор.

8. Кой трябва да подаде документи за уреждане на данъците в Холандия?

Според информацията, достъпна на уебсайта на Belastingdienst, ако не сте данъчен резидент, трябва да подадете декларацията си за предходната година до 1 юли на следващата година. Всеки, който отговаря на едно от следните условия, е задължен да подаде декларацията:

 • Получил си покана за плащане,

 • Получил си формуляр/декларация на хартия от Belastingdiesnt,

 • Не си получил нищо, но връщането на данъка ще надвиши 14 евро или има невнесени повече от 45 евро.

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИТЕ

Предпочиташ ли да отпечаташ, попълниш и изпратиш формулярите за възстановяване на данъка от Холандия до нас, сам? Ще приспаднем 5% от нашата стандартна комисионна.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Всяко лице, което е било законно наето на работа в Холандия (работодателят е плащал данъците), може да кандидатства за възстановяване на надвнесения данък. Уреждането на документите с холандските служби НЕ е задължително, но си струва да кандидатстваш за парите си, тъй като средната сума на възстановения данък от Холандия е няколкостотин евро.

Кандидатурите за възстановяване на данъка могат да се подават целогодишно. Ако кандидатстваш през нашата компания, със сигурност ще получиш максималния размер.

Можеш да подадеш заявление за възстановяване на данъци от Холандия за последните 5 години. Средното време на изчакване за възстановяване на надплатения данък в нашата компания е 3 месеца.

За да подадете молба в офиса, ще ви трябва Jaaropgaaf или последното месечно Salaris, а именно формуляр Salaris и формуляр на ЕС / ЕК, потвърждаващ доходите, получени в България. Ако нямате необходимите документи, пак можете да си върнете парите - ние ще получим необходимите документи от работодателя ви безплатно и тогава ще ви възстановим данъка.

ДАНЪЧЕН КАЛКУЛАТОР

Можете да кандидатствате за възстановяване на данъци na стойност

650,50

Това е около 2 890,00 BGN

Според обменния курс на деня 24XI2016 FXMoney

* Изчисленията са приблизителни. Ще ти изпратим точната сума след попълването на формуляра.